Hlavní strana
Články
Archiv
Foto s bublinou
Předplatné
Redakce
Kontakt
Návštěvní kniha
Dlouhodobá hra Ukerewe - prosinec 2013
Je tady prosinec a ať chceme nebo ne, první část dlouhodobé hry je za námi. První etapa s názvem „S Davidem Livingstonem přes poušť Kalahari“ byla ukončena 29. listopadu, aby byla vystřídána etapou druhou, nazvanou „Vzhůru k pramenům Nilu“.
Níže můžete vidět pořadí první etapy, o kterém zatím rozhodl pouze počet bodů, získaných za splněné úkoly, jelikož postupovou mapu se zatím nepodařilo spustit.
Jak vyplývá již ze samotného názvu etapy, byla inspirována první částí objevné cesty Davida Livingstona, která vedla přes poušť Kalahari. Jako první běloch ji celou přešel v roce 1849.
První etapu ovládli Tygří dráp a Rejnoci, kteří se stali vítězi ve svých katagoriích. Jak bylo řečeno v pravidlech hry, podle pořadí budou každému klubu připsány body do celkové tabulky hry, která je k dispozici na webu dluhodobky mimo aktuální pořadí.

AKTUÁLNÍ ÚKOLY PRVNÍ A DRUHÉ ETAPY K PLNĚNÍ
6. úkol: Africká fauna (10 bodů)
Následující úkol tak trochu souvisí s výrobou střelné zbraně. Pokud chcete v africké buši něco lovit, není k tomu potřeba jen zbraň. Jsou také potřeba znalosti o místní zvířeně, která může mnohdy být dosti nebezpečná. Zjistěte, která zvířata v Africe žijí! Napište nám o nich, nakreslete nám jejich obrázek a pokud by mohla být pro člověka nebezpečná, připojte, co by měl člověk dělat, kdyby se s nimi setkal tváří v tvář. Zkuste také zjistit, proč některá tato zvířata pytláci tak rádi loví. Co je na nich nejcennější? Jsou některá z nich na vymření? Která z nich se v 19. století používala k přepravě těžkých nákladů při objevných cestách evropských dobrodruhů?
7. úkol: Trénink nosičů (11 bodů)
Před započetím výpravy bylo nutno nakoupit a dopravit hromady materiálu - potravin, vybavení do divočiny, darů pro náčelníky... Jako nosiče si evropští cestovatelé najímali místní obyvatele a dobře věděli proč. Afričané totiž ovládali umění nosit na své hlavě náklady těžší, než by člověk unesl na zádech. Vaším úkolem není unést toho na temeni hlavy co nejvíc, ale dokázat, že byste jako domorodí nosiči nebyli úplně marní. Projděte s nerozbitným hrncem nebo mísou (dotýkajícím se hlavy svým dnem) na hlavě trasu, během níž:
• vyjdete 10 schodů a sejdete 10 schodů;
• třikrát podlezete pod překážkou (například koště položené na dvou židlích) ve výšce 100 cm bez jejího shození;
• otevřete a zavřete dveře;
• sednete si na zem;
• přelezete stůl.
Je na vás, jak si trasu určíte a připravíte, ale je důležité, aby splňovala všechny tyto požadavky a aby ji všichni z vašeho klubu měli stejnou. Můžete doma trénovat rovnováhu (třeba s knihou), jak je libo, tuto trasu však zkuste projít maximálně pětkrát. Měřte si čas a pošlete nám nejlepší čas každého člena klubu.
8. úkol: Mankala (15 bodů)
Rodina mankalových her (které patří mezi tzv. „secí“ hry, protože rozmisťování kamenů do důlků opravdu připomíná setbu semen) má zástupce téměř po celém světě, nejvíce v jižní části Asie a v Africe, odkud také pochází. Existuje více než 200 popsaných variant této hry, které se liší nejen stát od státu, ale i mezi kraji v jedné zemi. Pro začátek se můžete naučit jednoduchou verzi jménem Kalah.
Vaším úkolem je vyrobit si podle svých možností herní pomůcky ke hře mankala a když už je budete mít, můžete si ji zahrát na schůzce. Tradičně se jako herní plán používá dřevěná či kovová deska s vydlabanými důlky nebo důlky v zemi (jako na kuličky), ale v nouzi můžete použít třeba papír a důlky na něj nakreslit. Jak vidíte na obrázku napravo, budeme hrát na plánu s dvakrát šesti důlky a dvěma pokladnicemi. Dále potřebujete 72 malých hracích kamenů – semen, fazolí, oblázků, korálků atd. Vaši mankalovou soupravu a její výrobu vyfoťte a obrázky pošlete s hlášením nebo na ukerewe@dlouhodobka.cz, či můžete místo toho hru dovézt na některé setkání klubů. Napište nám také, jak se vám dařilo přímo při hraní.
Na splnění úkolu máte hodně času, proto si dejte záležet. Budete-li se chtít pustit do složitější výroby, nechte si od rodičů nebo starších kamarádů půjčit potřebné nářadí a poradit, ale tvořte opravdu sami – jen členové klubu. Hodnotit budeme vzhled, splnění požadavků (2 krát 6 důlků a dvě pokladnice + 72 kamenů) a použitý materiál a nástroje – snažte se používat jen to, co měli k dispozici Afričané v době Livingstonovy cesty (1. polovina 19. století).
Zvuk kuliček padajících do dřevěných důlků dodává hře skvělou atmosféru, ale není nutné se pouštět hned do dřevořezby, pěkná hrací deska se dá vyrobit i jinak – záleží na vašich nápadech.
9. úkol: Zdlouhavá cesta (20 bodů)
„Druhou důležitou otázkou bylo, kolik korálků bude zapotřebí a jaké druhy. U některých kmenů zastupují korále peníze a každý kmen dává přednost korálkům své oblíbené barvy.“
Jak je patrné z úryvku, při cestě Afrikou je zapotřebí mít s sebou dostatečné zásoby různě barevných korálků, které lze použít k placení při průchodu vesnicemi. Není ale jednoduché zjistit, kde jaké korále vyžadují a kolik jich bude potřeba.
Vašim úkolem je dostat se z vesnice Swakopmund do vesnice Maputo. Při své cestě podle plánku níže budete muset projít některými vesnicemi, lze totiž cestovat pouze po zakreslených cestách. V tomto úkolu bude každý zapojený klub hrát dvě role - zaprvé roli cestovatelů, kteří se snaží projít mezi těmito dvěma městy co nejrychleji a nejsnáze. Zadruhé bude ale každý klub zároveň představovat jednu vesnici a bude moci po každém cestovateli, který bude chtít projít vyžadovat úplatu.
Pointa je takováto: Emailem napíšeme každému klubu, kteou vesnici představuje. Zároveň vám také zadáme, který druh korálků máte vyžadovat a v jakém počtu. Hned poté si rozmyslete svou cestu a oslovte ostatní kluby, abyste zjistili, kdo kterou vesnici spravuje.
Jakmile vám klub napíše, které korálky a v jakém počtu vyžaduje, musíte je sehnat a klubu je poslat poštou. Pokud to splníte, můžete pokračovat do další vesnice opakovat tento postup. Pokud dorazíte do vesnice, kterou spravujete vy, můžete klidně projít dál - nebudete přeci platit sami sobě :) Z vámi vybraných korálků od ostatních klubů poté vyrobte náhrdelník nebo náramek a pošlete nám jej.
Důležitá je ale hlavně rychlost, s jako se vám podaří projít trasu. Jakmile budete v cíli, napište nám jak jste jí prošli a jak se vám dařilo.

Autor: Sova


Klubovní hlasatel, vydává Sdružení přátel Jaroslava Foglara, www.spjf.cz