Hlavní strana
Články
Archiv
Foto s bublinou
Předplatné
Redakce
Kontakt
Návštěvní kniha
Dlouhodobá hra Ukerewe
Ahoj kamarádi z klubů Bobří stopy, Bratrstev talismanu a Akčních týmů. Konečně je to tady! Po loňském putování podzemní říší kmene Dauláků se letos s dlouhodobkou podíváme do Afriky. A že to nebude nuda, o tom se přesvědčte hned na následujících třech stranách.
Hra byla spuštěna 10. října 2013 a první etapa potrvá do 29. listopadu 2013. Dále budou následovat další tři etapy a celá hra bude ukončena 20. května 2014.
Stručná pravidla hry
Dlouhodobá hra probíhá od 10. října 2013 do 20. května 2014 a je rozdělena do čtyř samostatných etap: 1. etapa (10. října–29. listopadu), 2. etapa (1. prosince–30. ledna), 3. etapa (1. února–30. března), 4. etapa (1. dubna–20. května).
Každý tým má možnost zúčastnit se libovolného počtu etap nebo celé hry (4 etapy). Pokud při registraci do hry neuvede možnost automatické registrace do každé následující etapy, musí vždy na začátku nové etapy provést opětovné přihlášení do hry (ne novou registraci).
Každá etapa bude mít svého vítěze, který obdrží cenu a kterému se zapíšou body do tabulky celé hry. Klub, který bude mít na konci hry nejvíce bodů v součtové tabulce, se stane celkovým vítězem hry a obdrží hlavní cenu.
Body do celkové tabulky hry se započítávají následujícím způsobem: Vítěz etapy obdrží 5 bodů, druhý 4 body a třetí 3 body. Všechna následující místa obdrží 1 bod.
Během každé etapy se na stránkách dlouhodobky každé druhé pondělí objeví několik úkolů. Každý úkol může klub splnit pouze jednou nebo jej nemusí plnit vůbec. Výjimku tvoří úkoly, u kterých bude uvedeno, že je možné je plnit v každé etapě znovu. Úkoly se budou také lišit podle toho, zda je možné je splnit pouze v etapě, ve které budou zveřejněny, nebo i v jiných etapách.
Splněné úkoly sepíšete do hlášení, které budete odesílat na adresu: Ukerewe, Martin Vérteši, Okružní 1187/4c, Havířov 736 01.
V případech časově omezených úkolů rozhoduje razítko na obálce. Za splněné úkoly obdrží klub tolik bodů, jak dobře se mu povede úkoly splnit. Body budou připsány do herního systému, kde je můžete využít ke hře.
Hra je inspirována objevitelskými cestami doktora Davida Livingstona a jeho následovníka H. M. Stanleyho do Afriky. Každý klub bude za své získané body postupovat po mapě Afriky a snažit se objevit co nejvíce míst.
V každé etapě je pro probádávání zpřístupněna jedna část mapy, v té je ukryto 6 stěžejních míst, které je nutné objevit, aby bylo možné považovat výpravu za úspěšnou. Počet těchto objevených míst rozhoduje o pořadí v etapě. Pokud váš klub objeví všech šest míst před skončením etapy, stane se jejím vítězem. Pokud do konce etapy nikdo neobjeví všech 6 míst, vítězí tým s nejvyšším počtem objevených míst.
K objevení stěžejních míst není nutné procházet celou část mapy. Při vstupu na každé políčko mapy se vám objeví číslo, které značí počet políček k nejbližšímu důležitému místu. Každý den je možné provést pouze deset tahů po mapě.
Body, získané v každé z etap, nejsou přenositelné do další etapy. Je nutné je do konce etapy využít k postupu nebo propadnou. Všechny se ovšem započítávají do celkového počtu získaných bodů, který hraje sekundární roli při určování pořadí v jednotlivých etapách a také terciální roli při určování konečného pořadí na konci celé hry.
Doposud vyšlé úkoly první etapy
1. úkol: Klub a přihláška (10 bodů)
Na začátku hry jsou nutné dvě základní věci: mít klub a přihlásit se do hry. Pokud si toto čtete, obojí už asi máte splněno, ovšem abychom vám mohli připsat první body, musíte nám o tom napsat. Co po vás chceme? Pošlete nám do redakce papírovou přihlášku, kterou potvrdíte svůj zájem hrát Ukerewe a kde bude zároveň napsáno něco o členech vašeho klubu.
Hodnotit budeme dvě věci - jak je přihláška hezky výtvarně zpracována a kolik informací se o vás dozvíme. Můžete připojit fotky členů klubu, vaše zájmy a další zajímavosti, které vás napadnou.
Povinnou věcí ale je u každého člena klubu uvést, kterou funkci bude ve vašem dobrodružném dobývání Afriky zastávat. Na výběr je z těchto funkcí: Vedoucí výpravy, kartograf, specialista na domorodé kmeny, vedoucí směnného obchodu, tlumočník, vedoucí zásobování, dopisovatel.
2. úkol: Mapa Afriky (15 bodů)
Asi je vám jasné, že není možné vyrazit do nitra Afriky jen tak nazdařbůh. Každý dobrodruh a objevitel dosud nezmapovaných krajin si musel ještě před započetím cesty zjistit o konkrétní krajině co se jen dalo. V první polovině 19. století, kdy se na svou objevnou cestu do Afriky vydává David Livingstone, se toho o centrální části tohoto kontinentu nevědělo moc a ani ostatní části nebyly moc známy. Vás proto čeká následující úkol: Nakreslete mapu Afriky a zaznačte do ní nejdůležitější údaje. Pokuste se vyrobit mapu o co největším formátu a nakreslete na ni celý kontinent. Zpracování mapy by mělo být nejlépe tzv. fyzicko - geografické, to znamená, že půjde poznat kde jsou hory, kde nížiny, řeky a další přírodní úkazy.
Nastudujte si proto, jak se co v mapách značí (jakými barvami), a podle atlasu vyrobte svou mapu. A jaké věci tam zaznačit? To je na vás, tady je ale seznam pojmů, které se v mapě na těch správných místech určitě musí objevit: Sahara, Atlas, Nil, Čadské jezero, Kongo, Somálský poloostrov, Ukerewe, Tanganika, Malawi (jezero), Zambezi, Kalahari, mys Dobré naděje, Suezský průplav, Gibraltarský průliv, Guinejský záliv.
To je vše, pokud něco přidáte, bude to jen dobře. Města ale nejsou důležitá, zkuste se zaměřit spíše na přírodní ráz tohoto kontinentu. Pokud už budete chtít nějaká města zakreslit, zkuste zjistit, která byla v polovině 19. století opravdu významná a ta zaznačte. Hotovou mapu poskládejte a pošlete nám ji!
3. úkol: Neznámé území (10 bodů)
V 19. století a zejména v jeho první polovině, kdy se udály zřejmě ty nejdůležitější objevy na území Afriky, se docela často stávalo, že dobrodruzi podcenili přípravu na náročnou expedici a doplatili na to svým životem. Ti se nikdy nestali slavnými a nebylo po nich pojmenováno žádné jezero nebo vodopády.
Pro úspěch vaší expedice je proto důležitá příprava! První krok je jednoduchý: podnikněte cvičnou výpravu na nějaké místo ve vašem okolí, kde to vůbec neznáte. Určitě se najde nějaké místo, kde ještě nikdo z vašeho klubu nikdy nebyl a které není hned za vašim domem ani příliš daleko. Vydejte se tam společně a prozkoumejte ho. Ale pozor!
Musíte přitom dodržet několik následujících pravidel, která simulují situace, které se vám během opravdové výpravy mohou přihodit: nikdo z vás nesmí mít s sebou mobil; smíte mít pouze 0,3 litru pití na jednoho člena klubu; do mapy se během cesty smí dívat pouze jeden člen klubu, předem určený; nikdo z vás nesmí po celou dobu promluvit s nikým cizím a ani nikdo cizí nesmí slyšet nikoho z vás promluvit; jeden člen klubu musí jít celou cestu na místo se zavázanýma očima (zpět již ne); jeden člen klubu musí jít na místo s rukama svázanýma za zády.
Napište nám, co zajímavého jste na vytipovaném místě nalezli (čím zajímavější místo, tím lépe) a jak se vám podařilo vypořádat s určenými nástrahami.
To je o dlouhodobce dnes vše, další materiály, nové úkoly a diskuzi naleznete na webu dlouhodobky, s případnými dotazy nám neváhejte napsat.

Autor: Sova


Klubovní hlasatel, vydává Sdružení přátel Jaroslava Foglara, www.spjf.cz