Hlavní strana
Články
Archiv
Foto s bublinou
Předplatné
Redakce
Kontakt
Návštěvní kniha
Železnodráha úžasná
Náznaky podzimu dávají tušit, že přichází chladnější polovina roku, kdy je lepší se před lezavou zimou schovat někam do tepla. Třeba do přetopené pětsetšedesátky nebo vyhřáté rakve nebo aspoň do žabí tlamy. Že nevěříte svým očím? Není se čemu divit - nestává se dvakrát často, aby byla vyhlášena Železnodráha úžasná!
Soutěž pro milovníky cestování, a to především vlakem, byla vyhlášena před devíti lety v Klubovním hlasateli 4/2004. Od té doby už proteklo hodně vody kohoutkem v Lipové Lázních na nádraží a vlaky odbily pár milionů kilometrů po českých kolejích. Leckde přibyly dráty nad tratí, jinde už roste nad bývalou drahou tráva, projet se ale budeme moci i po několika nových úsecích, o zmatcích mezi druhy vlaků nemluvě.
O co půjde?
Železnodráha úžasná je soutěž pro všechny, kdo rádi cestují vlakem. Odehrávat se bude ve dvou věkových kategoriích v období od prvního zimního dne (začíná se hrát přesně 21. 12. 2013 v 0:00) do prvního dne jarního (poslední body se započtou 21. 3. 2014 ve 24:00) pouze na území České republiky. Zvítězí ten, kdo během tohoto období získá nejvíc bodů.
Jak získávat body?
Existují tři způsoby zisku bodů. Zisk za kilometry ujeté vlakem, zisk za druh vlaku a zisk za stanice, ve kterých nastoupíte, vystoupíte nebo přestoupíte z vlaku.
Zisk bodů za stanice
Za nástup nebo výstup ve stanici či zastávce získá soutěžící 3 body. Za platné se považují všechny zasávky a stanice uvedené v Číselníku železničních stanic, dopravně zajímavých a tarifních míst SR 70 (podrobnější výčet platných kvalifikátorů bude upřesněn včetně kompletního seznamu na www.iklubovna.cz v průběhu října 2013, zjednodušeně lze říct, že platí veškeré stanice a zastávky uvedené v jízdním řádu SŽDC a možná několik navíc). Za každou stanici či zastávku lze získat body pouze jednou v průběhu hry. Stanici či zastávku si lze započítat pouze v případě, kdy cestující vystoupí z vlaku a pokračuje ze zastávky či stanice jiným vlakem nebo jiným způsobem dopravy. Není tedy možné přijet vlakem a pokračovat vlakem téhož čísla nezávisle na tom, jak dlouho ve stanici či zastávce stojí. V případě, že souprava mění ve stanici či zastávce číslo, je pro započtení bodů nutné z vlaku vystoupit a znovu nastoupit.
Speciální bonus 20 bodů (celkem tedy 23 bodů za zastávku či stanici) na soutěžící čeká ve stanicích či zastávkách, které budou označeny jako bonusové. Seznam bonusových stanic a zastávek bude zveřejněn později.
Zisk bodů za projeté tratě
Každý kilometr nově projeté trati znamená pro soutěžící zisk jednoho bodu. Za platné se považují tratě s platnou licencí dle zákona o drahách podle kilometrovníku SŽDC uvedeného mj. v jízdním řádu SŽDC, případně podle tarifu jiných dopravců. Body získává soutěžící za skutečně projeté kilometry dráhy, po které se ještě nepohyboval. Souběh tratí s různým číslem tedy nelze považovat za dvě různé trati a počítat si body dvakrát, pokud vedou fyzicky po stejné trase a stejných kolejích (pořadatel si vyhrazuje právo rozhodovat ve sporných případech).
Body za trať budou soutěžícímu uznány, pokud pojede jako cestující pravidelným nebo mimořádným vlakem pro veřejnou či neveřejnou přepravu osob s platnou licencí podle zákona o drahách, který je provozován v součinnosti s vlastníkem dráhy. Cena, příp. samotná existence jízdenky není rozhodující. Není možné uznat body za tratě projeté vozidly provozovanými pro přepravu osob v rozporu se zákonem o drahách resp. v provozním režimu, kdy se soutěžící podílí na dopravě vlaku (např. nákladní vlaky, posun, služební jízdy, jízdy strojvedoucích a vlakového personálu, jízdy na drezínách včetně šlapacích aj.).
Zisk bodů za druh vlaku
Body lze získat také za kvalitu vlaku. Cestování osobním vlakem má nejnižší úroveň, proto je zisk bodů za druh vlaku v případě osobních vlaků nulových. V případě ostatních druhů vlaku je jednorázový zisk za jízdu vlakem dán následující tabulkou:
Spěšný vlak1 bod
Rychlík2 body
Expres3 body
Intercity4 body
Eurocity a Euronight5 bodů
Supercity6 bodů
Ostatní vlaky0 bodů
Stejně jako v případě projetých tratí a zastávek či stanic, lze získat za jeden vlak body pouze jednou. Vlak stejného čísla následující den je nicméně považován za další vlak (tím není myšlen vlak jedoucí přes půlnoc), proto lze tyto bonusové body získávat opakovaně každý den znovu (např. při opakované cestě jednou týdně rychlíkem si soutěžící nepočítá body za opakované projetí tratě, ale může si pokaždé započítat bonus 2 body za cestu rychlíkem).
Cestovní deník
Přestože bude v průběhu října 2013 zřízena webová stránka soutěže s povinnou registrací, na které bude možné (dokonce nutné) dokumentovat své cesty, doporučujeme soutěžícím pořídit si cestovní deník (dobře postačí malý deníček formátu A6), do něhož si mohou zapisovat trasy a bodové hodnocení svých cest a navíc sbírat staniční razítka, podpisy krásných průvodčích aj.
Podrobnosti
Své dotazy, podněty a nápady nám můžete sdělit v zóně Železnodráha úžasná na www.iklubovna.cz.

Autor: Čáp


Klubovní hlasatel, vydává Sdružení přátel Jaroslava Foglara, www.spjf.cz