Hlavní strana
Články
Archiv
Foto s bublinou
Předplatné
Redakce
Kontakt
Návštěvní kniha
Březové lístky
Letošní tábory jsou za námi, ale v myšlenkách se k nim stále vracíme. Mezi vzpomínkami na spoustu her, výbornou kuchyni či noční hlídky možná malinko vyčnívají ty na slavnostní táborové ohně. Vzpomínky na okamžiky, kdy nás zezadu objímal chlad a my jsme hleděli do plamenů a na roje jisker stoupající k obloze a na tváře přátel osvícených táborovým ohněm. Trošku silněji zapůsobily tyto chvíle na ty, kteří si vysloužili ocenění – březový lístek…

Březové lístky, stupně a Pyramida březových lístků
Březové lístky jsou malé kovové odznáčky dvanácti stupňů, dvanácti barev, které se udělují za práci s mládeží. První stupeň mohou získat nejen vedoucí a ti, kteří zasvětí podstatnou část svého života dětem, ale i nejaktivnější členové různých mládežnických organizací. Naopak ten nejvyšší stupeň, dvanáctý, se podaří získat opravdu jen malé hrstce lidí (v současnosti je nositelů zlatého březového lístku deset; mezi nimi jsou i Jaroslav Foglar-Jestřáb a Jan Šimáně-Galén, který tuto Velkou pedagogickou hru, jak se udílení březových lístků říká, vymyslel. O Galénovi jste se mohli dočíst v Bobří stopě 1/2013.).
Každý, kdo získá svůj první březový lístek, se stává součástí této Velké pedagogické hry a je zapsán do celostátní Pyramidy březových lístků (není třeba zdůrazňovat, že pyramida má 12 stupňů) a začíná jeho stoupání na vrchol.
Každá organizace nebo kolektiv, kde se březové lístky udělují, si většinou založí i svou pyramidu nositelů (v našem sdružení je to Pyramida Bobří stopy), o kterou se někdo stará – tzv. strážce pyramidy. Ten ji stále aktualizuje a průběžně zasílá seznam nových nositelů strážci celostátní pyramidy. Zároveň opatřuje a vydává odznaky samotné nebo udělovací listiny. ( V SPJF tuto funkci zastává Petr Kuběnský-Čiki.)
Udělování březových lístků
Jestliže chcete někomu udělit březový lístek, potřebujete k tomu několik věcí. Nejprve musíte být tři, tzv. navrhovatelé, kteří vyrobí udělovací listinu (kde je napsáno jméno toho, komu bude BL udělen, za co mu bude udělen a podpisy dalších nositelů) a svým podpisem stvrdí, že si dotyčná osoba březový lístek opravdu zaslouží. A jelikož je k udělení potřeba podpisová síla desetkrát větší než je stupeň, který má být udělen, musíte sehnat dostatečný počet lidí a přesvědčit je, aby udělovací listinu také podepsali. Podpisová síla se rovná stupni BL, jehož jste nositelem.
Udělení březového lístku je slavnostním okamžikem, proto k němu dochází na významných akcích (vánoční nadílka, oslava výročí založení klubu, táborový oheň…).
Příklad
V klubu Hlodavci mají pečlivého vedoucího Sysla, který už tři roky vede perfektně klub. Jeho kamarádi Svišť, Křeček a Svišť2 se v květnu rozhodli, že mu udělí první stupeň BL. Potřebují tedy podpisovou sílu 10. Sami březové lístky nemají, proto vytvořili udělovací listinu, napsali o tom dopis svému stovkaři a dohodli se s ním, že Sysel dostane svůj březový lístek na táboře.
Před zahajovacím ohněm donesli kluci udělovací listinu vedoucím a ti se na ni podepsali (jelikož kluci nemají žádnou podpisovou sílu, prvním navrhovatelem se stal Křeček a zbylí dva se podepsali vedoucí tábora a jeho zástupce). Kůň, vedoucí tábora, má červený březový lístek (tedy pátý stupeň) – podpisovou sílu 5. Poník, jeho zástupce, je nositelem třetího stupně a podvedoucí Hříbě má březový lístek první, tmavě zelený. Dohromady dají podpisovou sílu 9, a proto musí požádat ještě účastníka Orlíka, který je na svém posledním táboře a má rovněž první stupeň březového lístku, aby listinu podepsal. Orlík zná Sysla dva roky a je si jist, že si Sysel březový lístek zaslouží a listinu podepíše. Orlíkův kamarád Sokolík dostal první březový lístek u stejného ohně jako Orlík. A protože zná Sysla stejně dlouho, podepíše se taky. Teď je podpisová síla dokonce o jeden vyšší, než je potřeba (5+3+1+1+1=11) a březový lístek může být udělen.
Zvláštní a rovněž důležité na této hře je fakt, že kamarádi jsou (nebo by měli být) odměňování zespodu – je to výraz poděkování vedoucím od členů jejich klubů, oddílů nebo táborů.
Při psaní těchto řádku jsem čerpal nejen ze své hlavy, ale i z článku Petra Kuběnského-Čikiho, který vyšel v Klubovním hlasateli 1/2006 a z internetových stránek www.brezovylistek.cz, kde najdete další informace a celostátní Pyramidu BL.

Autor: Wapi


Klubovní hlasatel, vydává Sdružení přátel Jaroslava Foglara, www.spjf.cz